1) Na obrázku je: a) kvádr b) krychle c) kužel d) jehlan e) válec f) koule 2) Podstavou (základnou) kvádru může být: a) trojúhelník a čtverec b) čtverec a obdélník c) obdélník d) čtverec 3) Kolik vrcholů má kvádr? a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8 f) 9 4) Na obrázku je: a) krychle b) kvádr c) koule d) válec e) jehlan f) kužel 5) Kolik vrcholů má válec? a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 f) 6 6) Na obrázku je: a) krychle b) kvádr c) válec d) jehlan 7) Podstavou (základnou) krychle je vždy: a) obdélník b) čtverec c) trojúhelník 8) Na obrázku je: a) krychle b) kvádr c) jehlan 9) Podstavou může být: a) jakýkoliv mnohoúhelník b) pouze čtverec c) čtverec a obdélník 10) Stěna krychle je vždy: a) čtverec b) obdélník c) trojúhelník d) mnohoúhelník 11) Zeleně vyznačené strany na obrázku jsou: a) sousední b) protější 12) Modře vyznačené strany na obrázku jsou: a) sousední b) protější 13) Kolik hran má kvádr? a) 4 b) 6 c) 8 d) 10

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?