1) Súčet čísel 2 a 5 je: a) 8 b) 7 c) 6 2) Číslo, ktoré je o 5 menšie ako 8 je: a) 5 b) 10 c) 3 3) Číslo, ktoré je hneď za číslom 9 je: a) 10 b) 8 c) 5 4) Číslo, ktoré je väčšie ako 3 a menšie ako 5 je: a) 6 b) 7 c) 4 5) 8 rozložím na a) 2 a 7 b) 2 a 6 c) 2 a 5 6) 3 + __ = 10 a) 6 b) 8 c) 7 7) Rozdiel čísel 9 a 7 a) 2 b) 3 c) 1 8) Číslo, ktoré je o 6 väčšie ako 3 je: a) 7 b) 8 c) 9 9) Číslo, ktoré je hneď pred číslom 5 a) 4 b) 3 c) 6 10) Číslo, ktoré je menšie ako 8 a väčšie ako 6 je: a) 10 b) 9 c) 7 11) 10 rozložím na 4 a a) 6 b) 7 c) 5 12) Nepárne čísla sú: a) 1,3,5,7,9 b) 0,1,2,3,4 c) 2,4,6,8,10 13) Čísla 2,4,6,8 sú a) párne čísla b) nepárne čísla 14) Párne čísla sú: a) 1,3,5,7,9 b) 0,1,2,3,4 c) 2,4,6,8,10 15) __ + 4 = 8 a) 3 b) 4 c) 5 16) V číselnom rade 0,1,2,4,5,7 chýbajú čísla a) 3 a 9 b) 3 a 6 c) 2 a 6 17) 7 - __ = 3 a) 4 b) 5 c) 3 18) 2 + 3 + 5 = a) 8 b) 10 c) 9 19) __ - 3 = 6 a) 8 b) 10 c) 9 20) Čísla 5,1,3,9,4,2 usporiadaj od najmenšieho po najväčšie a) 9,5,4,3,2,1 b) 1,2,3,4,5,9 c) 1,2,5,4,3,9 21) Čísla 5,1,3,9,4,2 usporiadaj od najväčšieho po najmenšie a) 9,5,4,3,2,1 b) 1,2,3,4,5,9 c) 1,2,5,4,3,9 22) Čísla 1,3,5,7,9 sú : a) párne čísla b) nepárne čísla

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?