FOR: ____________ five years, ____________months, ____________ten minutes, ____________a fortnight, ____________years, ____________two hours, ____________a long time, ____________an hour, ____________three weeks, ____________eleven months, SINCE: ____________last week, ____________last summer, ____________2006, ____________two o'clock, ____________I was three, ____________I was born, ____________last month, ____________she left school, ____________last Saturday, ____________1994,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?