10 + ▢ = 20 - 10, 30 + ▢ = 70 - 40, ▢ - 30 = 20 - 50, 70 - 20 = ▢  - 50, 60 + ▢ = 90 - 30, ▢ - 80 = 20 - 100, 30 + ▢ = 60 - 30, ▢ - 50 = 40 - 90, 70 - ▢ = 10 - 60, 10 + ▢ = 100 - 90, ▢ - 30 = 10 - 40, 40 + ▢ = 80 - 40, 100 - ▢ = 10 - 90, 30 + ▢ = 80 - 50, 90 - ▢ = 20 - 70, 10 + ▢ + 30 = 60 - 20, 30 + ▢ - 70 = 20 - 60, 100-▢+50 =100 - 50, 40 - ▢ - 10 = 20 - 10, 10 + ▢ + 50 = 70 - 10,

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?