timetable - školní rozvrh, subject - předmět, Maths - matematika, Craft - pracovní vyučování, Science - přírodověda, Art - výtvarka, make things - vyrábět věci, exercise - cvičení, say dialogues - říkat rozhovory, language - jazyk, cut - stříhat, chess - šachy, magazine - časopis, Thursday - čtvrtek, Sunday - neděle, newspaper - noviny, evening - večer, Wednesday - středa, travelling - cestování, reading - čtení,

School subjects, timetable Click 2 Unit 12-14

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?