1) k těm pol_m 2) žije v Pošumav_ 3) oprav_ obuv_ 4) mezi básněm_ 5) lodě na Lab_ 6) červ_ v ovoc_ 7) podkov_zvoní 8) přinesl dřív_ 9) popis osob_ 10) na krychl_ch 11) žáci z Břeclav_ 12) s dvěma kil_ 13) zel_ s masem 14) model s těles_ 15) s velkou píl_ 16) za Vrchlab_m 17) hodil koul_ 18) kráv_s e pasou 19) s kamarádkam_ 20) rosa na poupět_ 21) koza s kůzlat_ 22) roste tu rákos_ 23) jde do škol_ 24) tři otep_ slám_ 25) s povinnostm_ 26) salát s rajčat_ 27) řiďte se pravidl_

Koncovky podstat. jmen - rod ženský a střední

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?