i: v broskv_ch, žáci z Břeclav_, rosa na poupět_, tři otep_ slám_, s povinnostm_, na pol_, pluli po Lab_, mnoho sol_, í: k těm pol_m, žije v Pošumav_, přinesl dřív_, na krychl_ch, zel_ s masem, s velkou píl_, za Vrchlab_m, roste tu rákos_, y: podkov_zvoní, popis osob_, s dvěma kil_, model s těles_, kráv_s e pasou, koza s kůzlat_, jde do škol_, salát s rajčat_, řiďte se pravidl_,

Koncovky podst. jmen - rod ženský a střední - třídění

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?