1) Lodě slouží k plavbě po vodě. a) lodě b) k plavbě c) po d) vodě e) slouží 2) Vjezd vyústil na náměstí. a) vjezd b) vyústil c) na d) náměstí 3) Maminka žehlí košile. a) maminka b) žehlí c) košile 4) Brzy se děti nasytí výtečným obědem. a) výtečným b) děti c) se nasytí d) obědem 5) Mámino objetí příjemně potěší. a) mámino b) objetí c) příjemně d) potěší 6) Myslivec objevil liščí doupě. a) objevil b) myslivec c) doupě d) liščí 7) Psi se rozštěkali. a) se b) rozštěkali c) se rozštěkali d) psi 8) Nákladní lodě vozí zboží. a) lodě b) vozí c) zboží d) nákladní 9) Odvážný dosáhl vítězství. a) odvážný b) dosáhl c) vítězství 10) Rychlí zajíci kličkovali mezi pařezy. a) rychlí b) zajíci c) kličkovali d) mezi e) pařezy 11) V krbu hořel oheň. a) oheň b) hořel c) v krbu 12) Nikdo nepřišel. a) nikdo b) nepřišel 13) Jeho ne mě rezesmutnilo. a) jeho b) ne c) mě d) rozesmutnilo 14) Kdo jinému jámu kopá.... a) kdo b) jinému c) jámu d) kopá 15) Tatínek s maminkou zůstali doma. a) tatínek b) s maminkou c) tatínek s maminkou d) zůstali e) doma

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?