1) Razlika između ostvarene cijene i troškova proizvodnje a) kapital b) profit c) prihod 2) Škotski ekonomist koji je tvorac teorije „Nevidljiva ruka“ a) Andre Smart b) Adel Smort c) Adam Smith 3) U kakvom je gospodarstvu moguća teorija „Nevidljive ruke“? a) slobodnom tržišnom b) miještovitom c) komandnom 4) Poslovni pothvat koji uključuje kapital i rizik a) marketing b) menadžment c) poduzetništvo 5) Osoba koja je osmislila i provela u djelo neki projekt i snosi rizik za njega a) poslovođa b) poduzetnik c) menadžer 6) Način ulaska u posao s najmanjim rizikom a) ući u obiteljski posao b) kupiti franšizu c) početi od nule 7) Ugovor kojim se prodaje ime i marka proizvoda je franšiza a) distribucije proizvoda b) poslovnog formata c) poduzetništva 8) Ugovor kojim se prodaje korištenje poslovnog modela je franšiza a) distribucije proizvoda b) poslovnog formata c) poduzetništva 9) Pravo prodaje poznatog proizvoda/usluge ili korištenje poslovnog modela u biznisu a) konkurencija b) poduzetništvo c) franšiza 10) Poduzetnička inicijativa, rizik i odgovornost elementi su a) razloga ulaska u posao b) načina ulaska u posao c) poduzetničkog procesa 11) Jednoličan posao, nedostatak novca i gubitak zaposlenja elementi su a) razloga ulaska u posao b) načina ulaska u posao c) poduzetničkog procesa 12) Početi od nule, kupiti franšizu ili obiteljski posao elementi su a) razloga ulaska u posao b) načina ulaska u posao c) poduzetničkog procesa

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?