vymenuj tvrdé spoluhlásky, vymenuj mäkké spoluhlásky, vyskoč 10x na pravej nohe, vyskoč 10x na ľavej nohe, vymenuj 5 domácich zvierat, vymenuj 5 lesných zvierat, vypočítaj príklad 50+8+20, vypočítaj príklad 80-9-50, zaspievaj tvoju obľúbenú pieseň, zatancuj, otvor Čítanku na strane 10 a prečítaj 3 vety, vymenuj ročné obdobia, vymenuj mesiace v roku, povedz 4 dopravné prostriedky, povedz meno, mesto, zviera , vec na písmeno M, povedz 3 letné športy, povedz 3 zimné športy, povedz 5 slov na písmeno K, prines 5 vecí modrej farby, prines 3 veci na písmeno P.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?