Sibilarizacija je glasovna promjena riječi iz ____ u ____ Palatalizacija je glasovna promjena riječi iz ____ u ____ Jotacija je glasovna promjena riječi ____ + ____ Objekt je ____ ____ koji dopunjuje ____ Glagolska vremena u prošlosti su ____, ____ i ____ Infinitiv je ____ rječnički ____ Glagol je ____ vrsta ____ Kratice su ____ riječi ili ____. Atribut je dodatak ____ koj se dodaje da bi pobliže opisao ____ Atribut je po vrsti ____, ____ ili ____ Apozicija je ____ koja pobliže označuje drugu ____ i s njom se slaže u ____ Apozicija može stajati uz svaku ____ riječ u rečenici bez obzira na njezinu ____ Nepostojano a je ____ ____ gdje se samoglasnik ____ u nekim riječima gubi Objekte u akuzativu nazivamo ____ ____ Glagolska vremena u budućnosti su  ____ i ____. Infinitiv se tvori od dodavanja nastavka ____ ili ____ Apozicijski se skup sastoji od ____ i ____ ____

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?