1) Kako se zove neodređen glagolski oblik koji završava na ti ili ći? a) prezent b) infinitiv c) glagolska imenica 2) Kako glasi prvo lice naglašenog prezenta glagola biti? a) sam b) budem c) jesam 3) Kako se zove glagolsko vrijeme koji izriče radnju koja se dogodila u prošlosti? a) prezent b) perfekt c) futur 4) Koje nastavke ima prezent? a) am,em,im i jem b) am,nje,em i jem c) ti,em,ći i nje 5) Kakvi glagoli postoje po prijelaznosti? a) imenica,zamjenica i broj b) zamjenica,neprijelazni i povratni c) prijelazni,neprijelazni i povratni 6) Kako glasi prvo lice naglašenog prezenta glagola htjeti? a) hoćemo b) hoću c) hoćeš 7) Kako se tvori pluskvamperfekt?(dva su točna odgovora) a) od glagolskog pridjeva trpnog b) od perfekta glagola biti c) od glagolskog pridjeva radnog 8) Kako se zove glagolskog vrijeme koje izriče sadašnjost? a) futur b) prezent c) perfekt 9) Koji su nastavci za glagolski pridjeva radnog ? a) t,ta,to,ti,te,ta b) sam,si,je,smo,ste,su c) o,la,lo,li,le,la 10) Kako glasi svršeni prezent glagola biti? a) jesam b) budem c) sam 11) Koji je nastavak za glagolsku imenicu? a) nje b) am c) em 12) Koliko traje radnja nesvršenog vida? a) dugo,može trajati b) radnja traje,ili je završila 13) Koji su nastavci glagolski pridjev trpni?(dva odgovora) a) n,na,no,ni,ne,na b) o,la,lo,li,le,la c) t,ta,to,ti,te,ta 14) Glagolska imenica se može: a) konjugirati b) deklinirati c) jotirati 15) Što je konjugacija ili sprezanje? a) mjenjanje po glagolskim licima b) mjenjanje po padežima c) mjenjanje po vremenu 16) Kako glasi niječni prezent glagola biti u prvom licu? a) nismo b) nisam c) nije 17) Kako glase tri nastavka u imperfektu koje u prvoj osobi jednine glase: a) ah,jah,ijah b) am,em,im i jem c) nje 18) Jer prezentom možemo izreći i buduće vrijeme? a) da b) ne c) možda 19) Kako glasi prezent nenaglašenog prezenta glagola htjeti u prvom licu možine? a) će b) ću c) ćemo 20) Jer perfekt složeno glagolsko vrijeme? a) da b) možda c) ne

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?