1) Napíš a rozdeľ slovo na slabiky: NOHAVICE 2) Vypíš zo slova všetky samohlásky: SLNEČNICA 3) Poskladaj vetu správne, napíš, z koľkých slov sa skladá: visí predmet na okrúhly stene 4) Doplň do slova správne i, í/y, ý: BL___SKAŤ  5) Oprav chybu v slove: POLÝCIA 6) Rozdeľ slovo na slabiky, povedz, z akých hlások sú vytvorené: KOŽUŠINA 7) Ktoré slovo do radu nepatrí: lyžica, lyko, divadlo, lyžovať 8) Vymysli 1 vetu o obrázku. 9) Zameň jedno písmeno a vymysli nové slovo: ruža 10) Doplň správne slovo do vety: Mama pečie koláč v _______________. 11) Vypíš zo slova všetky mäkké spoluhlásky: žihľava 12) Vypíš zo slova všetky tvrdé spoluhlásky: dýchať 13) V ktorom slove je 1 dlhá samohláska? plavec, zaujímavý, vajíčko 14) Doplň rozlišovacie znamienka: klucik 15) Doplň správne i, í/ y, ý: KLAD___VO, DOL___NA, N___KDY 16) Vypíš z vety krátke spoluhlásky: Janko píše domácu úlohu. 17) Z koľkých slabík sa skladá slovo matematika? 18) Oprav a napíš vetu správne: Dňes bol v skole pekní ďeň.  19) Oprav chyby: plin, cytrón, pudyng 20) Nahraď zvýraznené slovo iným slovom: V diktáte som mal päť omylov.

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?