1) Já a) osobní zájmeno b) přivlastňovací zájmeno c) ukazovací zájmeno 2) Můj a) osobní zájmeno b) ukazovací zájmeno c) přivlastňovací zájmeno 3) Tyto a) Osobní zájmeno b) Ukazovací zájmeno c) Přivlastňovací zájmeno 4) Ten a) osobní zájmeno b) ukazovací zájmeno c) přivlastňovací zájmeno 5) Oni a) osobní zájmeno b) ukazovací zájmeno c) přivlastňovací zájmeno 6) Naše a) osobní zájmeno b) přivlastňovací zájmena c) ukazovací zájmeno 7) Jeho a) osobní zájmeno b) ukazovací zájmeno c) přivlastňovací zájmeno 8) Ona a) osobní zájmeno b) přivlastňovací zájmeno c) ukazovací zájmeno 9) My a) osobní zájmeno b) přivlastňovací zájmeno c) ukazovací zájmeno 10) Tvůj a) osobní zájmeno b) přivlastňovací zájmeno c) ukazovací zájmeno 11) Toto a) osobní zájmeno b) přivlastňovací zájmeno c) ukazovací zájmeno 12) Vy a) osobní zájmeno b) přivlastňovací zájmeno c) ukazovací zájmeno

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?