Can you spell your name? - Yes, I can. It's Y (guay) - U (iu)..., What day is it today? - Today is... (Friday)., How old are you? - I am... (9) years old., Where do you live? - I live in... (Coruña)., Have you got any brothers or sisters? - Yes, I have ... (a brother). / No, I haven't., Have you got a pet? - Yes, I have ... (a brother). / No, I haven't., What's your favourite fruit? - My favourite fruit is ... (banana)., What's your favourite colour? - My favourite colour is ... (red)., What's your favourite number? - My favourite number is ... (3)., Name 3 red things - (Tomato), ..., Name 3 school supplies - (Pencil), ..., Name 3 farm animals - (Pig), ..., Count from 10-20 backwards - 20, 19, 18 ..., Who do you live with? - I live with ... (mum and...), Name 3 means of transport - (Car), ..., Name 3 feelings - (Happy), ..., Name 3 fruits - (Strawberry), ..., What's the weather like today? 🌞☔🌦 - It's ... (rainy).,

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?