1) Vyber správne napísané slovo. a) chyba b) chiba 2) Vyber správne napísané slovo. a) kilogram b) kylogram 3) Vyber správne napísané slovo. a) legíny b) legýny 4) Vyber správne napísané slovo. a) chytať b) chitať 5) Vyber správne napísané slovo. a) archýv b) archív 6) Vyber správne napísané slovo. a) gyps b) gips 7) Vyber správne napísané slovo. a) gytara b) gitara 8) Vyber správne napísané slovo. a) hýbať sa b) híbať sa 9) Vyber správne napísané slovo. a) kitica b) kytica 10) Vyber správne napísané slovo. a) kysnuté b) kisnuté 11) Vyber správne napísané slovo. a) pohyb b) pohib 12) Vyber správne napísané slovo. a) motýľ b) motíľ 13) Vyber správne napísané slovo. a) kino b) kyno 14) Vyber správne napísané slovo. a) hytparáda b) hitparáda 15) Vyber správne napísané slovo. a) Egipt b) Egypt 16) Vyber správne napísané slovo. a) kyslík b) kislík 17) Vyber správne napísané slovo. a) kivi b) kyvi 18) Vyber správne napísané slovo. a) Regýna b) Regína 19) Vyber správne napísané slovo. a) angína b) angýna 20) Vyber správne napísané slovo. a) kýchať b) kíchať

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?