Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. - Souřadné věty v poměru slučovacím - bez spojky., Očekával jsem Marušku, a ona nedorazila. - Souřadné věty spojené v jiném než slučovacímpoměru., Přišel navštívit babičku i posekat dříví. - Souřadné věty spojené "a,i,ani,nebo,či" ve slučovacím poměru., Dílem chtěl uspět, dílem by ji rád viděl vyhrát. - Dvojitý spojovací výraz., Věděl, že když půjde zpátky do haly, nebude se už chtít vrátit. - Dvě spojky - každá patří k jiné větě., Nechtěl, aby se trápili. - Vedlejší věta oddělená od té řídící., Slib, který kdysi dal svému otci, chtěl dodržet stůj co stůj. - Vedlejší věta vložená do hlavní věty nebo mezi hlavní věty., Chtěl slib dodržet, nevěděl však o tom dopisu. - však, totiž... čárka bývá o slovo před nimi.,

Interpunkce - souvětí 1

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?