1) Mluvíme-li o člověku, napíšeme "na  (oko)", mluvíme-li o věci, napíšeme tvar "na (oko)". a) očích - okách b) okách - očích 2) Síť na ryby měla příliš (velké oko). a) velké oči b) velké oky c) velké oka d) velká oka 3) Mluvíme-li o člověku, napíšeme "na  (ucho)", mluvíme-li o věci, napíšeme tvar "na (ucho)". a) uchách - uších b) uších- uchách 4) Na batohu se mi utrhla obě (ucho). a) ucha b) uši 5) Vytahám tě za obě (ucho). a) ucha b) uši 6) Mluvíme-li o člověku, napíšeme "s (oko, ucho, ruka, noha)", mluvíme-li o věci, napíšeme tvar "s (oko, ucho, ruka, noha)". a) očima, ušima, rukama, nohama b) oky, uchy, rukami, nohami 7) Hodiny radostně svítily (ručička) do noci. a) ručičkama b) ručičkami 8) Oslíka s (dlouhé ucho) uvidíte už jen v ZOO. a) dlouhými uchy b) dlouhýma uchama c) dlouhýma ušima d) dlouhými ušima 9) Hrníčky měly (malované ucho). a) malované uši b) malované ucha c) malovaná ucha d) malované ucho 10) Dítě sledovalo (rozzářené oko) první sníh. a) rozzářenýma očima b) rozzářenými oky c) rozzářenými očima d) rozzářenýma oky 11) Židle se (tři nohy) nejsou příliš časté. a) třema nohama b) třema nohami c) třemi nohama d) třemi nohami 12) Kůň nepokojně stříhal (krátké ucho). a) krátkými uchy b) krátkýma uchy c) krátkými ušima d) krátkýma ušima 13) Obě (ouško) na ručníku byla utržená. a) ouški b) ošky c) ouška 14) Síť s (potrahé oko) musíme opravit. a) potrhanýma očima b) potrhanými oky c) potrhanýma oky 15) Konečně zacvičil sestavu se správně (napnutá noha). a) napnutýma nohama b) napnutými nohami c) napnutýma nohami d) napnutými nohama 16) Srnka váhavě prošla mezi (dvě, pytlácké oko). a) dvěma pytláckýma okama b) dvěmi pytláckými oky c) dvěma pytláckými oky 17) Skočil do vody (rovná noha). a) rovnými nohami b) rovnýma nohami c) rovnýma nohama d) rovnými nohama 18) Chlapec si rozmazával slzy (ušmudlaná ručička). a) ušmudlanými ručičkami b) ušmudlanýma ručičkama c) ušmudlanými ručičkama 19) Šel jsem do bunkru s (nejlepší kamarád). a) nejlepšíma kamarádama b) nejlepšími kamarády c) nejlepšíma kamarády 20) Dostali jsme pohlednici s (roztomilá kočka) a) roztomilými kočkami b) roztomilýma kočkama

SP - Duál - vyber správný tvar v množném čísle

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?