Verdadero: Pedro, Andrés, Bartolomé (Natanael), Tomás, Jacobo Zebedeo, Juan, Felipe, Judas Tadeo, Mateo, Jacobo Alfeo, Simón (el zelote), Judas Iscariote, Falso: Pablo, Marcos, Lucas, Moisés, Rubén, Josué, Bernabé,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?