1) Која реч је правилно написана a) нечујан b) не видљив 2) Означи реченицу у којој је употребљена именица у множини a) Био је најбољи и у другим вештинама. b) Послушај ме и буди добар ђак. 3) Означи заповедну реченицу: a) Уморан сам! b) Дођи, драга моја козице! 4) Која реч има супротно значење од речи ВЕРУЈУ a) очекују b) сумњају c) мисле 5) Означи реченицу у којој је правилно написана речца ЛИ: a) Да ли смо дали Милици лепо име? b) Да ли смо да ли Милици лепо име? 6) Изаберите исправно написану реченицу a) Доћићу чим ме позовете b) Доћи ћу чим ме позовете 7) Ако неко почне питање са ЈЕР, то је класично a) не знање b) незнање 8) Жена, мачка, село, грана, пећина.Овом скупу речи не припада реч a) грана b) село 9) Лисица, цвет, прозор, мишеви, лист.Овом скупу не припада реч a) мишеви b) цвет 10) Присвојни придеви означавају припадање, то јест... a) где је нешто b) чије је нешто 11) Зар није дошао голман? Ова реченица је по облику a) упитна b) одрична 12) Марија гласно прича. Реч гласно је... a) место вршења радње b) начин вршења радње 13) Ана чита књигу. Реч чита је у реченици a) предикат b) глагол 14) Ана чита књигу. Реч Ана је у реченици a) именица b) субјекат

Gramatika i pravopis - zabava za trećake

podle

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?