Los 12 apóstoles: Andrés, Pedro, Felipe, Juan, Jacobo de Zebedeo, Bartolomé (Natanael), Simón el zelote, Mateo, Judas Tadeo, Tomás, Jacobo de Alfeo, Judas Iscariote, No fueron apóstoles: Samuel, Pablo, Timoteo, Tito, Filemón, Marcos, David, Lucas, Bernabé,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?