1) VAŘILI JSME a) 1.os., č. j, čas minulý b) 1. os., č. j, čas přítomný c) 1. os., č. mn., čas minulý 2) BUDETE CHODIT NA HORY a) 2. os., č. mn., čas budoucí b) 2. os., č. mn., čas přítomný c) 1.os., č. j., čas budoucí 3) ČTEME SI a) 1. os., č. j., č. min. b) 1.os., č. j., čas přítomný c) 1. os., č. mn., čas přítomný 4) PTÁK HNÍZDÍ a) 3. os., č. j., čas přítomný b) 2. os., č. j., čas přítomný c) 1. os., č. j., čas budoucí 5) NEVIDÍŠ MĚ a) 2.os., č. mn., čas minulý b) 2. os., č. j., čas přítomný c) 2. os., č. j., čas budoucí 6) HOLKY SE MALOVALY a) 3. os., č, j., čas přítomný b) 3. os. ,č., mn., čas budoucí c) 3.os., č. mn., čas minulý 7) ROPUCHA SKÁČE a) 1. os., č. j., čas přítomný b) 3. os., č. j., čas přítomný c) 3. os., č. mn., čas přítomný 8) STROMY BUDOU PUČET a) 3. os., č. j., čas budoucí b) 3. os. ,č. j., čas minulý c) 3. os. ,č. mn., čas budoucí 9) PŘIPÍJÍTE NA ZDRAVÍ a) 2. os., č. mn., čas přítomný b) 1. os., č. mn., čas přítomný c) 3. os. ,č. mn., čas přítomný 10) PLANETY OBÍHAJÍ a) 3. os., č. j., čas minulý b) 3. os., č. mn.,přítomný c) 3. os., č. mn., minulý 11) JEZDILA JSI NA KOLE a) 2. os. , č. j., čas minulý b) 2. os., č. j., čas přítomný c) 2. os., č. mn., čas minulý 12) BUDEŠ MÍT RÝMU a) 1. os., č. j., čas budoucí b) 2. os., č. j., čas přítomný c) 2. os. , č. j., čas budoucí 13) ZALÉVALI JSME ZAHRÁDKU a) 1. os., č.mn., čas minulý b) 1. os., č. j., čas minulý c) 1. os., č. mn., čas přítomný 14) ČISTÍM SI ZUBY a) 1. os., č. mn., čas minulý b) 1. os., č. j., čas přítomný c) 1. os., č. j., čas minulý 15) PETRA JÍ V RESTAURACI a) 3. os., č. mn., čas minulý b) 3. os., č. j., čas budoucí c) 3. os., č. j., čas přítomný 16) MYLA SIS VLASY a) 2. os., č. j., čas přítomný b) 2. os., č. j., čas minulý c) 3. os., č. j., čas minulý

OSOBA,ČÍSLO A ČAS SLOVES

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?