НАВОДНИЦИ: навођење нечијих речи, супротан смисао , наслов књига, назив часописа, име филма, име хотела, име школе, ЗАГРАДА: дидаскалије, период у коме је неко живео, додатно објашњење у тексту, може бити и полу..., уместо редног броја,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?