1) Doplň i.í/y/ý: d__ka, d__ktát, ch__ža, mal__na  2) Doplň chýbajúce písmeno: __aráž, __rôt, s__ôl 3) Vypíš zo slov dvojhlásky: viac, kôň, hôrka, pečiatka, mlieko 4) Napíš druh vety: Janko, stoj! 5) Koľko slabík má slovo: KLADIVO 6) Vymysli rým k slovu: opica 7) Ako píšeme adresu na obálku? 8) Poskladaj slovo, vyznač spoluhlásky: L U N E T 9) Oprav chyby: Kuchárki varia v škole chutné obedi. 10) HYDINACHÝBALAGYPS 11) V ktorom slove sú len mäkké spoluhlásky: jahoda, šijací, zošit 12) Doplň: č__žmička, stol__čka 13) Vymysli oznamovaciu vetu. 14) Vymysli vetu, v ktorej sa budú všetky slová začínať hláskou "L". 15) Vypíš tvrdé spoluhlásky: GUMIČKA 16) V nemocnici pracuje zdravotná sestra a lekári.

Kvíz slovenský jazyk 2

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?