1) h_mna a) i b) í c) y d) ý 2) ch_ba a) i b) í c) y d) ý 3) k_vadlo a) i b) í c) y d) ý 4) g_mnázium a) i b) í c) y d) ý 5) h_bať a) i b) í c) y d) ý 6) ch_bať a) i b) í c) y d) ý 7) k_vať a) i b) í c) y d) ý 8) g_č a) i b) í c) y d) ý 9) h_giena a) i b) í c) y d) ý 10) h_dina a) i b) í c) y d) ý 11) ch_tať a) i b) í c) y d) ý 12) ch_r a) i b) í c) y d) ý 13) ch_ža a) i b) í c) y d) ý 14) k_tica a) i b) í c) y d) ý 15) jask_ňa a) i b) í c) y d) ý 16) g_mnastika a) i b) í c) y d) ý 17) g_ps a) i b) í c) y d) ý 18) poh_b a) i b) í c) y d) ý 19) zah_núť a) i b) í c) y d) ý 20) výh_bka a) i b) í c) y d) ý 21) oh_bať sa a) i b) í c) y d) ý 22) ch_žná a) i b) í c) y d) ý 23) zach_tiť a) i b) í c) y d) ý 24) k_slá a) i b) í c) y d) ý 25) k_jak a) i b) í c) y d) ý 26) burg_ňa a) i b) í c) y d) ý 27) d_m a) i b) í c) y d) ý 28) št_ri a) i b) í c) y d) ý 29) d_chať a) i b) í c) y d) ý 30) dot_kať sa a) i b) í c) y d) ý 31) l_tko a) i b) í c) y d) ý 32) l_že a) i b) í c) y d) ý 33) mot_ľ a) i b) í c) y d) ý 34) t_ždeň a) i b) í c) y d) ý 35) d_ka a) i b) í c) y d) ý 36) l_žica a) i b) í c) y d) ý 37) mot_ka a) i b) í c) y d) ý 38) ml_n a) i b) í c) y d) ý 39) l_ko a) i b) í c) y d) ý 40) l_sý a) i b) í c) y d) ý 41) pl_n a) i b) í c) y d) ý 42) pl_š a) i b) í c) y d) ý 43) pl_tký a) i b) í c) y d) ý 44) sl_chať a) i b) í c) y d) ý 45) pomal_ a) i b) í c) y d) ý 46) bl_skať sa a) i b) í c) y d) ý 47) vzl_kať a) i b) í c) y d) ý 48) zl_hať a) i b) í c) y d) ý 49) vpl_v a) i b) í c) y d) ý 50) pl_tvať a) i b) í c) y d) ý 51) pl_núť a) i b) í c) y d) ý 52) H_lda a) i b) í c) y d) ý 53) h_kať a) i b) í c) y d) ý 54) h_t a) i b) í c) y d) ý 55) h_tparáda a) i b) í c) y d) ý 56) h_stória a) i b) í c) y d) ý 57) h_storik a) i b) í c) y d) ý 58) h_jó a) i b) í c) y d) ý 59) ch_chotať sa a) i b) í c) y d) ý 60) ch_chúňať sa a) i b) í c) y d) ý 61) ch_chot a) i b) í c) y d) ý 62) ch_rurgia a) i b) í c) y d) ý 63) ch_rurg a) i b) í c) y d) ý 64) arch_tekt a) i b) í c) y d) ý 65) arch_v a) i b) í c) y d) ý 66) k_nosála a) i b) í c) y d) ý 67) k_no a) i b) í c) y d) ý 68) k_nofilm a) i b) í c) y d) ý 69) k_mono a) i b) í c) y d) ý 70) k_bicovať a) i b) í c) y d) ý 71) k_logram a) i b) í c) y d) ý 72) k_lometer a) i b) í c) y d) ý 73) k_k_ríkať a) i b) í c) y d) ý 74) k_vi a) i b) í c) y d) ý 75) g_tara a) i b) í c) y d) ý 76) G_zela a) i b) í c) y d) ý 77) Marg_ta a) i b) í c) y d) ý 78) Reg_na a) i b) í c) y d) ý 79) g_gant a) i b) í c) y d) ý 80) log_ka a) i b) í c) y d) ý 81) leg_ny a) i b) í c) y d) ý 82) ang_na a) i b) í c) y d) ý 83) g_tovať a) i b) í c) y d) ý 84) g_rlanda a) i b) í c) y d) ý

Silvia - opakovanie tvrdých spoluhlások

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?