1) Aké poznáme podstatné mená? a) všeobecné a privlastňovacie b) všeobecné a vlastné c) privlastňovacie a vlastnostné d) všeobecné a vlastnostné e) ani jedna odpoveď nie je správna 2) Aké poznáme prídavné mená ? a) privlastňovacie b) žiadne c) privlastňovacie a vlastné d) privlastňovacie a vlastnostné e) vlastnostné a všeobecné 3) koľko ohybných druhov poznáme? a) 1 b) 2 c) 7 d) 4 e) 30 f) 5 4) čo je prirovnanie? a) neviem b) nič c) keď prirovnávam danú vec alebo osobu k niečomu d) porekadlo e) príslovie f) farebne podfarbené perom ktoré bolo v 19. storočí 5) akými samohláskami si pomáhame pri výslovnosti predložiek pred zámenom? a) o u b) a b c) y z d) ó ú e) á ! f) ý ž 6) aké sú základné zámená? a) ja ty on ona ono my vy ste b) ja tvoj on ona ono my vy oni ony c) ja ty on ona ono my vy ich d) ja ty jeho ona ono my vy oni ony e) ja ty on ona ono náš vy oni ony f) ja ty on ona ono my vy oni ony 7) aké sú párové znelé spoluhlásky? a) a b c d e f g h i j k l m b) p t ť c č s š k ch f c) m n ň ĺ ľ r ŕ j  d) b d ď dz dž z ž g h v e) ani jedno f) možno niečo 8) aké sú párové neznelé spoluhlásky? a) c m b t r p f l a b) p t ť c č s š k ch f c) b d ď dz dž z ž g h v d) ani jedno e) neviem f) m n ň ĺ ľ r ŕ j 9) ako sa inak povie bájoslovie? a) nijak b) epitetón c) metafora d) mýtus e) nič f) personifikácia 10) aké poznáme pády? a) N G D A L I b) N O D A L I c) A D N L U d) neviem e) ani jedno nie je správne f) N N N N N N N

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?