1) Допуни реченицу: Кретање је промена положаја... a) два тела. b) једног тела у односу на друго тело. c) једног тела. 2) Стварна или замишљена линија по којој се неко тело креће је: a) растојање тела. b) положај тела. c) путања тела. 3) Кретање лопте која је бачена увис је: a) криволинијско b) праволинијско 4) Кретање лопте на површини воде је: a) праволинијско b) немогуће c) криволинијско 5) Кретање рибе кроз воду је: a) праволинијско b) криволинијско 6) Кретање реке са слике је: a) праволинијско b) криволинијско 7) Аутомобил се креће праволинијски ако се креће путем:  a) b) c) 8) На основу трагова гума одреди путању кретања аутомобила. a) праволинијски b) брзо c) криволинијски 9) Изабери тело које се креће. a) лав b) столица c) креда d) аутомобил 10) Изабери тело које се покреће. a) миш b) мачка c) сат d) дете 11) Изабери тело које се креће. a) тротинет b) балон c) авион d) крокодил 12) Избаци уљеза. a) тигар b) крава c) пас d) јеж e) камен 13) Избаци уљеза. a) песак b) дрво c) бицикла d) жаба e) фрижидер 14) Предмет са слике покреће: a) човек b) вода c) ветар d) облаци 15) Предмет са слике покреће: a) човек b) вода c) ветар d) облаци 16) Предмет са слике покреће: a) ветар b) вода c) човек 17) Погледај слику и уочи како се креће тело које пада са кривог торња. Тело које пада креће се: a) криволинијски b) праволинијски c) криволинијски и праволинијски

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?