____ bratrovi jsem přišla pozdě do práce. Dostala jsem se na univerzitu ____ své učitelce angličtiny. Jdu dnes ____ zubaři, v noci mě bolel zub. Jsem ____ tvému nápadu. Bydlím ____ parku. ____ lockdownu musíme být příští týden doma.  Zítra nemůžu jít na kafe, jdu ____ kadeřníkovi. Co ____ mě máš? Nic jsem ti neudělala. ____ přirozené empatii jsou papoušci vhodní pro hendikepované lidi.

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?