1) My sister _______ at home yesterday evening. a) was b) were c) is 2) Peter and Jake _______ on holiday last summer. a) wasn´t b) weren´t c) aren´t 3) Where ______ you yesterday? a) are b) was c) were 4) When ______ your mum born? a) was b) is c) are 5) _____ you at the cinema last week? a) Was b) Were c) Are 6) Jane ______ at home last weekend. a) was b) were c) is 7) Where _____ you born? a) are b) was c) were 8) The beach ______ near our hotel. a) wasn´t b) weren´t c) isn´t

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?