1) 2,45 . 10 = a) 245 b) 24,5 c) 0,245 d) 25 e) 45,7 f) 24,0 2) 13,78 . 100 = a) 1,378 b) 0,1378 c) 1378 d) 137,8 e) 1378,0 f) 13,3 3) 0,345 . 1000 = a) 3,45 b) 345 c) 5,4 d) 345,0 e) 8,2 f) 345,00 4) 0,00876 . 100 = a) 0,0876 b) 0,876 c) 45,8 d) 0,8760 e) 87,6 f) 0,87600 5) 0,023 . 1000 = a) 0,23 b) 2,3 c) 23,00 d) 23,0 e) 56,1 f) 23 6) 0,553 . 10 = a) 45,8 b) 55,3 c) 5,530 d) 0,0553 e) 5,53 f) 43,7

Násobení desetinných čísel 10, 100, 1000

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?