1) sudokop_tník a) I b) Í c) Y d) Ý 2) ptakop_sk a) I b) Í c) Y d) Ý 3) pl_vat a) I b) Í c) Y d) Ý 4) prudké vlnob_tí a) I b) Í c) Y d) Ý 5) zap_nat zip a) I b) Í c) Y d) Ý 6) hezká p_šťalka a) I b) Í c) Y d) Ý 7) vrať m_ a) I b) Í c) Y d) Ý 8) um_várna a) I b) Í c) Y d) Ý 9) spl_vat ve vodě a) I b) Í c) Y d) Ý 10) neom_lný a) I b) Í c) Y d) Ý 11) m_šák a) I b) Í c) Y d) Ý 12) b_strozraký a) I b) Í c) Y d) Ý 13) pl_nojem a) I b) Í c) Y d) Ý 14) l_čil si oči a) I b) Í c) Y d) Ý 15) m_chačka a) I b) Í c) Y d) Ý 16) kdyb_chom a) I b) Í c) Y d) Ý 17) maličký p_lníček a) I b) Í c) Y d) Ý 18) lep_dlo na papír a) I b) Í c) Y d) Ý 19) sb_rka motýlů a) I b) Í c) Y d) Ý 20) bl_zký hrad a) I b) Í c) Y d) Ý 21) dostat m_lost a) I b) Í c) Y d) Ý 22) p_ká za svoje chyby a) I b) Í c) Y d) Ý 23) přesm_čka na luštění a) I b) Í c) Y d) Ý 24) medvěd m_val a) I b) Í c) Y d) Ý 25) op_lovat lípu a) I b) Í c) Y d) Ý 26) bolí ho l_tko a) I b) Í c) Y d) Ý 27) obří p_chavka a) I b) Í c) Y d) Ý 28) hromádky p_ru a) I b) Í c) Y d) Ý 29) pl_nulý provoz a) I b) Í c) Y d) Ý 30) krajina ub_há a) I b) Í c) Y d) Ý

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?