Všechny věci, které nás obklopují, jsou vyrobeny z různých materiálů - ____. Látky mohou mít 3 ____ - pevné, kapalné a ____. Látky můžeme zkoumat, měřit. Teplotu měříme ____, jednotka teploty je stupeň ____, značíme ho °C. Hmotnost měříme pomocí vah. Jednotkou hmotnosti je ____, značíme ho ____. Další jednotky jsou např. tuna, metrický cent, gram, dekagram. Délku měříme ____. Základní jednotkou je metr, značíme ho ____. Objem (množství kapaliny v nádobě) měříme pomocí odměrného ____. Jednotkou objemu je ____, značíme ho l. Další jednotky jsou např. mililitr, decilitr, hektolitr. Pomocí hodin můžeme měřit ____. Základní jednotkou času je jedna ____, značíme ji s.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?