1) Were you outside at the weekend? 2) Where were you at the weekend? 3) Were you at school yesterday? 4) Were you parents at their jobs yesterday? 5) How was your weekend? 6) Where were you last summer? 7) Were you at a summer camp last summer? 8) Were you happy last Christmas? 9) Were you in the museum at the weekend? 10) Was is sunny last Sunday? 11) Was it rainy yesterday? 12) What was the name of the fastest car in 1964? 13) When was your last birthday? 14) Were those old Chinese shoes comfortable?

EP2 Unit 3 WAS, WERE Questions

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?