1) Z čeho se skládá věta? a) ze slov b) ze slabik c) z písmen d) z hlásek 2) Z čeho se skládají slova? a) z písmen b) ze slabik c) z hlásek 3) Označ druhy vět: a) oznamovací b) tázající c) přací d) přející e) tázací f) rozkazovací 4) " Vyplázni jazyk! " je jaký druh věty? a) oznamovací b) rozkazovací c) tázací d) přací 5) Jaké znaménko píšeme na konci věty oznamovací? a) vykřičník b) otazník c) tečku 6) Jaké znaménko píšeme na konci věty rozkazovací? a) vykřičník b) otazník c) tečku 7) Větou tázací se ptáme. Co píšeme na konci za znaménko? a) tečku b) vykřičník c) otazník 8) Větou přací vyslovujeme přání. Nejčastěji začíná slovy ať, nechť, kéž, kdyby. Co píšeme za větou přací za znaménko? a) otazník b) vykřičník c) tečku 9) Na začátku věty píšeme jaké znaménko? a) malé b) velké c) žadné 10) Jakým písmenem napíšeme jména a příjmení osob? a) malým b) velkým 11) Označ správně napsaný text. a) Jan novák b) jan Novák c) Jan Novák 12) Najdi v textu chyby a označ chybné odpovědi. a) ivanka b) Janička c) Petr d) pavel e) maruška f) lidka 13) Vyber podřazená slova k nadřazenému slovu "ptáci". a) kos b) slon c) veverka d) vrabec e) orel f) liška 14) K podřazeným slovům " jablko, hruška, banán" přiraď nadřazené slovo. a) zelenina b) meloun c) ovoce d) jahoda e) angešt 15) K podřazeným slovům "vlak, autobus, letadlo" přiřaď souřadná slova. a) metro b) dopravní prostředky c) tramvaj d) auto 16) Antonyma jsou slova: a) stejného významu b) opačného významu c) podobného významu 17) Synonyma jsou slova: a) opačného významu b) stejného významu c) podobného významu 18) Vyber antonymum ke slovu "vysoký": a) obří b) nízký c) malý 19) Vyber synonymum ke slovu "krásný": a) ošklivý b) hezký c) pěkný d) šeredný 20) Jak rozlišujeme citově zabarvená slova? Na slova: a) ošklivá b) lichotivá c) pěkná d) hanlivá e) zabarvená 21) Označ slova lichotivá: a) máma b) maminka c) matka d) maminečka e) mamina 22) Označ slova hanlivá: a) pes b) čokl c) pejsek d) psík e) psisko f) raťafák 23) Označ slovo bez citového zabarvení (není ani hanlivé, ani lichotivé): a) chatrč b) chata c) barabizna d) domeček e) chatička 24) Označ zdrobněliny: a) Míša b) Michaela c) Miška d) Michala e) Mišulka f) Míšinka

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?