Žirafa má ____ krk a čtyři nohy. Nemám ráda ____ okurky. Někteří lidé mají tuhý ____. Vzal jsem si ____ hlavy. Ve výběhu pobíhaly ____. Na louce cvrlikali ____. ____ jsou kyselé. Na zahrádce nám ____ krtci. ____ nářadí ukliď do kůlny. Hynek je ____ chlapec.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?