1) sněž_ 2) ž_to 3) růž_čka 4) straš_dlo 5) prš_ 6) š_dlo 7) č_žek 8) koč_čka 9) č_nely 10) netopýř_ 11) kapř_ 12) skř_vánek 13) ptác_ 14) kanárc_ 15) c_vka 16) j_trnice 17) j_řička 18) strom j_rovec 19) řed_tel 20) d_vadlo 21) d_tě 22) očn_ st_ny 23) s labut_ 24) t_skárna 25) n_tě 26) zimn_ bunda 27) kon_k 28) vaj_čko

Měkké souhlásky - procvičování

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?