1) dlouh_ t_den 2) zn_čená ž_dle 3) k_selý c_trón 4) š_kovn_ tat_nek 5) č_st_ př_bor 6) oloupané vaj_čko 7) blízká vesn_ce 8) prudk_ poh_b 9) stará ch_še 10) zhluboka d_chej 11) r_chlý poh_b 12) malý zaj_ček 13) pták č_žek 14) plod_ ovoce 15) hrd_ bojovn_k 16) hodné d_tě 17) neděln_ sn_daně 18) salát k večeř_ 19) kráj_ sýr 20) svač_me sušenk_ 21) housk_ a koláčk_ 22) sušené meruňk_ 23) chod_m r_chle 24) do školn_ j_deln_

Tvrdé a měkké souhlásky - souhrnné procvičování

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?