1) Vládnutí mě nebavilo, radši jsem pořádal lovy a hostiny a bavil se s nižší šlechtou. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 2) Nazývali mě "král cizinec", neboť jsem nebyl Čech a o české království jsem se moc nestaral. Na český trůn jsem se dostal sňatkem s Eliškou Přemyslovnou, poslední ženou z rodu Přemyslovců. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 3) Mě díky zrzavým vlasům a vousům nazývali "Liška Ryšavá". a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 4) Smrt jsem našel v bitvě u Kresčaku, kde jsem bojoval za svého příbuzného - francouzského krále v rámci stoleté války. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 5) Vládl jsem ve velmi složité době - Evropou procházela morová rána a Evropa měla hned tři papeže, kteří se hádali o právo na tento titul. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 6) Pro své zásluhy na rozkvětu českého království jsem nazýván "Otcem vlasti".  a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 7) Za mé vlády vypukla husitská revoluce. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 8) Jako císař Svaté říši římské jsem vydal Zlatou bulu, díky které získal český král právo veta. České země se tak staly nejvýznamnější částí celé říše. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 9) To já byl organizátorem kostnického koncilu, na který Jan Hus přijel obhájit své názory ohledně církve. To já rozhodl, že bude mistr Jan Hus pro své názory upálen. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 10) Po smrti bratra jsem byl zvolen českým králem, husité tuto volbu však neuznali. Mnoho let jsem vedl křížové výpravy proti husitům, kteří mě nakonec uznali českým králem.  a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 11) V českých zemích jsem nechal vystavět mnoho významných staveb - založil jsem univerzitu v Praze, nechal vystavět novou část Prahy, most přes Vltavu, na Pražském hradě jsem nechal vystavět katedrálu sv. Víta. Díky založení univerzity se z českých zemí stalo kulturní centrum celé střední Evropy. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 12) Podařilo se mi k českým zemím připojit nová území, např. Chebsko. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 13) Pražské biskupství jsem nechal povýšit na arcibiskupství, čímž se české země staly zase o něco méně závislé na Svaté říši římské. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 14) K českým zemím jsem připojil mnohá další území. Za mé vlády se českému království a připojeným zemím začalo říkat Koruna česká. Většinu území jsem získal výhodnými sňatky. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav IV. d) Zikmund Lucemburský 15) Kdo začal jako první v českých zemích kritizovat zkaženost církve? a) Jan Nepomucký b) Jan Hus c) arcibiskup Jan z Jenštejna 16) Jan Hus si svými názory na církev získal řadu příznivců. Církev ho však pro jeho názory považovala za kacíře. Kdy přesně byl Jan Hus upálen? a) 7.6. 1314  b) 8.9. 1514 c) 6.7. 1415 17) Upálení Jana Husa vyvolalo v českých zemích protesty jeho přívrženců. Jakou událostí vypukla husitská revoluce a následné války? a) upálením Jana Husa v roce 1415 b) bitvou na Vítkově v roce 1420 c) první pražskou defenestrací v roce 1419 18) Co bylo obsahem husitského programu, takzvaných čtyř pražských artikul? a) zbavení církve majetku b) přijímaní pod obojí pro všechny bez rozdílu c) demokratická volba arcibiskupa d) svobodné kázání božího slova e) spravedlivé trestání smrtelných hříchů f) právo husitů zastávat důležité církevní úřady 19) Které české město husité založili a zvolili si ho za hlavní město? a) Domažlice b) Tábor c) Sudoměř 20) Kdo byl nejslavnějším husitským vojevůdcem? a) Prokop Holý b) Jan Žižka z Trocnova c) Zikmund Lucemburský 21) Většinu bitev v rámci husitských válek vyhráli ... a) katolíci b) husité c) půl na půl 22) Co zvláštního a výjimečného se stalo v bitvě u Domažlic? a) Jan Žižka zde přišel o oko. b) Tato bitva byla jediná, kterou husité prohráli. c) Když katolíci z dálky zaslechli zpěv blížících se husitů, dali se na útěk. 23) V poslední bitvě husitských válek už proti sobě nestáli husité a katolíci, ale umírnění husité s katolíky proti radikálním husitům. Kde se odehrála poslední bitva husitských válek v roce 1434, jež znamenala porážku radikálních husitů? a) u Lipan b) u Ústí nad Labem c) u Tábora 24) Jaký byl výsledek husitských válek a mírového jednání? a) Začaly platit čtyři pražské artikuly. b) Křesťanská církev se rozdělila na katolickou a kališnickou c) Husité a jejich církev byli v českých zemích zakázáni. d) Zikmund Lucemburský byl zbaven titulu českého krále e) Všem lidem bylo zaručeno přijímání pod obojí f) Zikmund Lucemburský byl definitivně uznán českým králem

Lucemburkové na českém trůně

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?