1) pru_ký déš_ 2) pochlu_ se 3) milá dě_čata 4) hadí je_ 5) mi_ka jaho_ 6) kluk je ho_ 7) prochá_ka lesem 8) ku_ hou_ky 9) lyže bě_ky 10) le_ je šelma 11) silný prova_ 12) chy_ ji za ruku 13) je_te autem 14) fotogra_ka 15) ry_ky v řece 16) napjaté pla_ty 17) poj_ ke mně 18) malá mu_ka 19) vlašto_čí hnízdo 20) pozor, scho_! 21) včelí me_ 22) ochotná souse_ka 23) chlapci a dí_ky 24) výcho_ slunce

Párové souhlásky - souhrnné procvičování

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?