Miranda ____________ at the cinema., We ___________ very tired yesterday., Tom and George _____________ hungry., It ___________ a beautiful day., You ____________ late for school yesterday., I ____________ at the supermarket., They ____________ good friends., Maddie ____________ in her room yesterday., Brad ______________ at the bookshop., The boys _____________ in the garden., They _____________ in a restaurant., She _____________ happy yesterday..

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?