Čaro____jův učeň ____co vykouzlí. S____hurka je krásné ____vče. Znáš pohádku An____l pá____? Nás____nka s obrázky od ____tí. Vla____nka pojede na návštěvu k te____ Ja____. Ráda jezdím na hřbe____ ko____. Ne____lej hlouposti ve va____! Zde____k a Ma____j jsou moji kamarádi. Š____drý den mám nejra____ji. S____hulák neměl koš____. Malé slů____ spatřilo ješ____rku. Na plo____ se____l kos. Na vo____ se objevily krásné labu____. Tatínek opravoval na pů____ roztrhané sí____. Maminka společ____ s dcerkou vzaly u____rky a utřely nádobí. Na poš____ jsem potkal Na____nku. Voj____ch a Lu____k jsou bratranci. Snída____ byla vydatná, už se ____ším co bude k obědu. Žáky____ druhé třídy se ____ší na pon____lí. Úspěš____ jsem dokončil/a slova se skupinami ____, ____, ně.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?