It ____ swim. It ____ fly. It ____. It ____. It ____ eat meat. It ____ a hot place. It ____ live a hot place.

přítomný čas prostý

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?