1) Našli jsme v lese hodně hu__ . a) hub b) hup 2) Vyhráli jsme známou soutě__ . a) soutěž b) soutěš 3) Honza ohlásil kráde__ na policii. a) krádež b) krádeš 4) V Beskydech byl spatřen medvě__ . a) medvěd b) medvět 5) Tatínek opravil rozbitý plo__ . a) plod b) plot 6) Po dešti se před domem objevila obří kalu__ . a) kaluš b) kaluž 7) V parku roste javor, lípa a také du__ . a) dup b) dub 8) Navštívili jsme starobylý hra__ . a) hrat b) hrad 9) Kočka umí zatáhnout svůj drá__ . a) dráp b) dráb 10) Le__ z Prahy do Edinburku trvá jednu hodinu. a) led b) let 11) Na našem schodišti vrže poslední scho__ . a) schod b) schot 12) Před domem byla krásná zahrá__ka. a) zahrádka b) zahrátka 13) U řeky byl příkrý bře__ . a) břech b) břeh 14) Paní učitelka zadala le__ký úkol. a) lehký b) lechký

Párové souhlásky

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?