Správné: hřib, šíp, šroub, chléb, šipka, žabka, skořápka, čáp, jestřáb, klubko, listopad, výlet, David, soused, drát, zpět, budka, zahrádka, loutka, pětka, loď, síť, chuť, pleť, odpověď, plášť, poušť, paměť, projížďka, síťka, Nesprávné: hřip, šíb, šroup, chlép, šibka, žapka, skoříbka, čáb, jestřáp, klupko, listopat, výled, Davit, souset, drád, zpěd, butka, zahrátka, loudka, pědka, loť, síď, chuď, pleď, odpověť, plášď, poušď, projížťka, síďka, paměď,

Párové souhlásky p/b, d/t, ď/ť

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?