holu-, chalou-ka, kla-ka, bábo-ka, fotogra-, neztra-te, sí-ka, spouš-, vyjíž-ka, klou-, náku-, Che-, s Bo-kem, náze-, o-ce, Ostro- nad Ohří, Benešo-, chudo-ka, klu-ko, výpově-, koropte-, pě-ci, borů-kový, klu-, dře-, chru-, sme-te, Radhoš-, salá-, podcho-.

Párové souhlásky B/P, D/T, Ď/Ť, V/F

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?