-(a)tion/-sion: accommodate, suggest, reduce, prescribe, admit, present (v), -ment: amaze, agree, commit, equip, excite, enjoy, -ence/-ance: depend, occur, resist, appear, violent, evident, present (a), -ity: creative, dependable, major, -ness: friendly, polite, serious, shy, aware, kind, weak, sad, mad, -ship/-hood: friend, work, owner, child, mother, likely, -th: warm, strong, deep,

V současné době pracujeme na zlepšení Třídění skupin. Prosím, pomozte nám tím, že nám nabídnete svůj názor.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?