1) Jak se jmenuje naše státní hymna? a) Kde je domov můj b) Kde domov můj c) Kde je můj domov d) Česká hymna 2) Slova k naší hymně napsal: a) Josef Kajetán Tyl b) Josef Václav Sládek c) Karel Jaromír Erben d) Josef Václav Myslbek 3) Hudbu naší hymny složil: a) Bedřich Smetana b) Antonín Dvořák c) František Škroup d) František Škraloup 4) Původně se hrála jako píseň v představení: a) Rvačka b) Zabijačka c) Fidlovačka d) Naše Kačka 5) Lučiny, o kterých ve v hymně zpívá, jsou: a) louky b) zelené lesy c) sýry d) řeky 6) Co jsou bory, o kterých se zpívá? a) dubové lesy s borovicemi b) borové lesy, ve kterých roste převážně borovice lesní c) známá věznice na Plzeňsku d) borové lesy, ve kterých roste převážně smrk 7) Bory šumí po skalinách - vysvětli: a) Pod borovicemi teče řeka, která šumí. b) Do borovic na skálách fouká vítr, proto šumí. c) Skály šumí jako les. 8) Když při slavnostní příležitosti slyšíme hymnu, měli bychom: a) hodně nahlas zpívat b) pohodlně si sednout c) v klidu stát, poslouchat a nemluvit d) bavit se s kamarádem 9) V sadě skví se jara květ znamená: a) sady mají radost z jara b) v sadech kvete jaro c) nejlépe ovocné sady kvetou na jaře d) na jaře krásně kvetou ovocné sady

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?