Dýchací soustavu tvoří dýchací cesty a ____. Dýchání ____ je zdravější, protože se vzduch průchodem ____ a otepluje. Vzduch z nosní dutiny proudí hrtanem do ____. Ta se větví na dvě ____, které vstupují do plic. Pro dýchací soustavu je nezdravé zejména ____, které může způsobit ____ plic. Mnoho lidí dnes také trpí ____.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?