Jeden den má - 24 hodin., Rok má - 12 měsíců., Jaro je - březen, duben, květen., Hlavní město České republiky je - Praha., Dní v týdnu je - 7., Sobota a neděle jsou - víkend., Maminka mojí maminky je má - babička., Mezi obilí patří - pšenice a ješmen., Cukr se vyrábí - z cukrové řepy., Mouka se vyrobí - z obilí., Zimní svátky jsou - Vánoce., Jarní svátky jsou - Velikonoce., Mezi státní symboly patří: - státní vlajka, státní znak, státní hymna., Pod dubem najdeme - žaludy., Pod bukem najdeme - bukvice., Jediný opadavý jehličnan je - modřín., Jehličnatý strom s šiškou směrem nahoru je - jedle.,

Prvouka opakování 2. třída

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?