Správné: býček, Litomyšl, bystrý kluk, Kamil, miska, myslivna, bič, smyčec, liška, násobilka, slyšet, blízko, plyn, brzičko, zmije, komín, bylina, jazýček, rozbít vázu, lívance, Nesprávné: bíček, Lytomišl, bistrý kluk, Kamyl, myska, mislyvna, byč, násobylka, slišet, blýzko, plin, jazíček, zmyje, lývance,

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?